Carolina Fish Talk Forums banner
1 - 2 of 2 Posts

· Registered
Joined
·
2 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Anyone who doesn't want or can't keep their Betta fish is welcome to comment, I just don't want to support the big pet store in my town. It makes me feel awful seeing the fish in small cups.
If you know any good pet stores in eastern NC, or a online store that's based here in NC comment please.
 

· Registered
Joined
·
3 Posts
Bất cứ ai không muốn hoặc không thể nuôi cá Betta của họ đều có thể bình luận, tôi chỉ không muốn hỗ trợ cửa hàng thú cưng lớn trong thị trấn của mình. Tôi cảm thấy kinh khủng khi nhìn thấy những con cá trong những chiếc cốc nhỏ.
Nếu bạn biết bất kỳ cửa hàng thú cưng nào tốt ở phía đông NC hoặc cửa hàng trực tuyến có trụ sở tại NC, vui lòng bình luận.
[/TRÍCH DẪN]
Bạn có thể mua cá ở Việt Nam, liên hệ với tôi qua Gmail [email protected]
 
1 - 2 of 2 Posts
Top